Лалия Велика

Съпруга на тан Фортинбрас II, която го надживяла и стояла начело на Туковци в Големите смялове в продължение на двадесет и две години. Тя била известна с пълнотата си (някои я наричали Лалия Дебелата), заради което не успяла да присъства на Празненството на Билбо. На следващата година тя починала при злополука, свързана с обърнат люлеещ се стол и редица стъпала.