Ламот

Наречена „Могъщото ехо”, крайбрежна област в далечния север, където Унголиант нападнала Мелкор и била пропъдена на юг от балрози от Ангбанд.