Ландровал

Големият орел, който заедно с брат си Гуаихир се притекъл на помощ на Фродо и Сам в Мордор. Името му идва от елфически и означава „ширококрил”.