Лаурелин

Златното дърво на Валинор, по-младото от Двете дървета, които хвърляли светлина върху страната на валарите през дългите години преди направата на слънцето и луната.