Лебетрон

Дърво, което растяло в Гондор; малко се знае за него, освен че било прекрасно и любимо на дърводелците по тези земи. Тояжките, подарени на Фродо и Сам от Фарамир, били направени от лебетрон, както и ковчежето, в което била донесена короната на Гондор на коронацията на Арагорн.