Леитиан

Дълга поема (балада) за живота на Берен и Лутиен, от която е извлечен разказът за тях в „Силмарилион”. „Леитиан” се превежда като „освобождаване от робство”.

Вж. откъс от „Леитиан”