Лува

Всяка от двадесет и четирите букви в елфическата азбука тенгвар била съставена от два основни елемента: телко (стебло) и лува (дъга). Видът на дъгата указвал тема, т.е. звуковата поредица, към която принадлежала буквата. Някои били извити нагоре и на ляво от стеблото, докато други били извити на долу и на дясно. Лувата понякога била „затворена” (а хоризонтална черта, свързваща я към стеблото) или „отворена”.

Така например, всички букви с отворена лува, извита на долу и на дясно, принадлежали към тинкотема, поредица от „т” звуци, докато всички букви със затворена лува, извита на горе и на ляво, били част от калматема (звуци, свързани с „к”).

Въпреки че посоката и строежа на лувата винаги била една и съща в поредицата, тя често била удвоявана (т.е. добавяла се втора дъга след първата). Така например, буквата тинко („т”) имала една лува, а звучната съгласна на същия звук, андо („д”), имала двойна дъга.