Телко

Правата линия в буквите от писмеността тенгвар, която може да бъде удължена нагоре или надолу в зависимост от фонетичната стойност. Наред с „лува”, телко образува основата на почти всички букви от феанорската азбука.