Мадок Брендифук

Най-голям син на Гормадок Брендифук, който наследил званието господар на Фуков край. Бил известен с прозвището „Гордоврат”. Той се оженил за Ханна Златоценна и двамата имали син на име Мармадок Брендифук.