Малвегил

Малвегил, син на Келебриндор, е известен с това, че Краля-чародей на Ангмар основал кралството си по време на неговото управление. Близо 700 години след основаването си, Ангмар и съюзниците му унищожили Артедаин, но по времето на Малвегил няма сведения за открити конфликти между двете кралства.

С основаването на Ангмар обаче се появили много зли твари в източните земи. Много народи избягали от там, вкл. хобитите, които се заселили в Брее по време на управлението на Малвегил.

Малвегил управлявал над Артедаин 77 години и бил наследен от сина си Аргелеб I.