Мамандил

Анкалиме била единствената наследничка на Тар-Алдарион от Нуменор и затова била обект на постоянно ухажване. Тя се оттеглила от дворцовия живот и заживяла в пасторалните земи Емерие. Там тя срещнала мъж, който бил прост овчар на име Мамандил. Те се привързали един към друг, но впоследствие тя разбрала, че той не бил пастир, а бил благородник от Хиярасторни на име Халакар, син на Халатар. Той поискал ръката й и макар отначало тя да го отхвърлила, по-късно те се оженили и им се родил син — Анарион, който наследил майка си и станал крал на Нуменор.