Манвендил

Трето дете и втори син на Елрос Тар-Минятур — първият крал на Нуменор. Въпреки че оставил наследници, за тях не се знае почти нищо. Името „Манвендил” означава „отдаден на Манве”.