Мар-ну-Фалмар

„Потопеният дом” — название на Нуменор след низвергването му, използвано от изгнаниците в Средната земя.