Менел

Не си повелител на людете и никога не ще бъдеш, та дори цялата Арда и Менел да паднат под твоя власт. — Нарн и хин Хурин, Недовършени предания


Елфическото име за въздушните области над Арда, което се превеждало като „небесата”. Понякога думата била просто синоним на небе, но се използвала и за сферата на звездите и другите небесни тела. Менел присъства в много названия, в т.ч. Менелтарма („Небесна колона”), Менелдил, Тар-Менелдур, Арменелос, и пр.