Минастан

Втори син на крал Минардил от Гондор. По-големият му брат Телемнар властвал само две години преди той и наследниците му да загинат в Голямата чума. Минастан също умрял по това време — вероятно той също загинал от чумата — но след себе си оставил наследник — Тарондор, който станал първият крал от новата линия.