Митрим (земя)

Земя, обградена от планините Еред Ветрин в северните части на Белерианд, където се провело славното сражение Дагор-нуин-Гилиат.