Младите чеда на Илуватар

Младите деца на Илуватархората, които се пробудили хиляди години след Първородните — елфите.