Мория

Черната бездна — име на Хазад-дум след като джуджетата го напуснали и той станал мрачно и страховито място.