Наивника

Едно от много подигравателни имена, с които Саруман нарекъл вълшебника Радагаст.