Небесната колона

Название на високата планина, която се намирала в кралските земи в центъра на Нуменор. На елфически се наричала Менелтарма.