Неизброимите сълзи

Нирнает Арноедиад — великото сражение през Първата епоха, в което войските на елфите и хората били разгромени от силите на Моргот.