Нен Гирит

„Треперещата вода” — там водите на Келеброс се спускали в Теиглинската клисура. Потокът бил наречен така заради треперенето на Ниенор Ниниел, когато за първи път отишла там.