Келеброс

По-малък приток на река Теиглин, който се вливал в Теиглин под стряхата на Бретилския лес. Келеброс се спускал на юг от хълмовете на Бретил в Теиглинската клисура през серия от водопади, които изпълвали въздуха с малки капчици (името Келеброс означава „сребърни капки”). Дървен мост минавал над Келеброс на място, наречено Димрост, или Дъждовната стълба.

Името Димрост било променено, когато Ниенор дошла да пресече Келеброс. Когато достигнала до моста, тя видяла Теиглинската клисура, която се простирала на юг и запад и изглежда, че получила видение за своята съдба (тя щяла да умре във водите на Теиглин). Внезапното треперене, което я обзело дало новото име на Димрост — Нен Гирит или Треперещата вода.