Димрост

Водопад по течението на р. Келеброс, която се вливала в р. Теиглин на границите с Бретил. По множество пенести стъпала водата падала към дълбок скален басейн и водните пръски изпълвали въздуха наоколо като ситен дъждец. Затова водопадът бил наречен Димрост, или Дъждовната стълба, а над него хората от Бретил изградил дървен мост.

От моста се виждала Теиглинската клисура. Когато Ниниел се спряла на моста тя се разтреперила цялата и оттогава името Димрост било променено на Нен Гирит, тоест Треперещата вода. По-късно причината за страха й станала ясна: клисурата, които видяла от моста, се оказала мястото на трагичната й смърт.