Теиглин

Река в Белерианд, която извирала от Еред Ветрин на границите с Дор-ломин и течала на югоизток през Бретилския лес, за да се влее в река Сирион.

Teiglin.jpg