Нен Хитоел

Голямото овално езеро, през което преминавала река Андуин. Тя се вливала в него от север при портите Аргонат и после се спускала по водопада Раурос на близо двадесет мили на юг. Езерото, чието име се превежда като „мъглива прохладна вода”, било обградено от всички страни от хълмовете Емин Муил, най-значимите от които били Амон Хен и Амон Лав — хълмовете на зрението и слуха.

В южния край на езерото се намирал единственият му остров, когото елфите наричалиТол Брандир, а хората — Остроскал. Според преданията, човешки крак не е стъпвал на стръмните канари на Остроскал.