Нибин-Ногрим

Едно от многото името за расата, която хората наричали калпави джуджета. Думата е сходна с наугрими — елфическото име на джуджетата.