Нимродел (река)

Малка река, която извирала в източните предпланини на Мъгливите планини и която течала на изток, за да се влее в Келебрант на западните граници на Лориен.