Нисинен

Дългото езеро, което се образувало по долното течение на река Нундуине, над пристанището Елдалонде на западния бряг на Нуменор. По бреговете му растели множество благоуханни растения, откъдето идва и елфическото му име — Нисинен означава „благоуханна вода”.