Ойолайре

Благоуханно дърво, растящо в Нуменор, и най-вече в западната област Нисималдар. Сред нуменорците имало обичай да окачат голям клон от ойолайре на носа на корабите си, като символ на добър късмет.