Орменел

Петият ден от шестдневната седмицата на елфите, който бил посветен на Менел, небесата. Орменел била синдаринската форма на името, докато на куеня то било менеля. Хобитите наричали деня хевенсдей.