Планината

Название на най-високата планина в света, наричана още Свещената планина или Бялата планина, която била част от планинската верига Пелори, охраняваща източните граници на Валинор. По-известното й име било Таникветил, а на върха й се намирали чертозите на Манве и съпругата му Варда. Според преданията, Манве ще остане на планината до свършека на света.