Порта на Мордор

На северния проход към Мордор, на входа към Кирит Горгор, Саурон издигнал каменно укрепление и голяма желязна порта. Железните двери били наричани с много имена, но били най-вече известни с елфическото си име — Моранон, което се превежда като „Черна порта”.