Потайния град

Название на град Гондолин, който бил укрит от слугите на Моргот сред планините Крисаегрим.