Потайния крал

Прозвище на крал Елу Тингол, чието кралство Дориат били укрито зад пояса на Мелиан.