Принцеса на Рохан

Название на Еовин — племенница на роханския крал Теоден и сестра на наследника му Еомер.