Рекичката

Приток на река Брендивин, който извирал в Западната околия на Графството и течал на изток, за да се влее в Брендивин северно от моста на Брендивин. Хобитово и Крайречкино се намирали на нейните брегове.