Рогоскал

Замъкът, който се намирал в усоето в северен Рохан и който охранявал входа на Шлемово усое. Бил наречен на рога на Шлем Тежкоръки, за който се считало, че още може да се чуе в усоето.