Рудигар Болгер

Член на фамилията Болгер, който се оженил за Белба Торбинс. Белба била по-малката сестра на бащата на Билбо, Бънго, и Рудигар бил един от чичовците на Билбо. Според „История на Средната земя” той бил и прадядо на Фредегар Болгер.