Рхив

Сивоелфическото име на зимата — 72 дни между съвременния 1-ви декември и 10-и февруари. На куеня името е х’риве.