Х’риве

Название на куеня за зимата, която траела 72 дни между съвременния 1-ви декември и 10-и февруари. На синдарин названието било рхив.