Стария Тоби

Прозвище на Тоболд Рогосвирец, прочутият хобит, който донесъл пушилиста в Графството. Един от най-разпространените сортове пушилист бил наречен „Стария Тоби” в негова чест.