Стъблино

Малко градче или селце в Мочурището, разположено на бреговете на река Брендивин в източната околия на Графството. Думата произлиза от староанглийското stoc „чифлик, малко селце”.