Сухата река

Название на пресъхналото корито на древния приток на река Сирион, който някога извирал от Обкръжаващите планини. В северния край на сухото дере лежал входът към укрития град Гондолин.