Тар-Фаласион

По времето на Ар-Адунахор кралете на Нуменор прекъснали древната традиция да приемат имена на куеня и започнали да се наричат с нуменорските си имена. Внукът на Ар-Адунахор, Ар-Сакалтор, също се наричал на адунаик, но било запазено и елфическото му име Тар-Фаласион.