Теиглински бродове

Мястото, където р. Теиглин се пресичала с пътя, водещ на север до Минас Тирит на западните граници на Бретил.