Телконтар

Името Телконтар е елфически превод на „Бързоход” — прякорът, под който Арагорн бил познат на север.