Телхар

Джудже от Ногрод в Сините планини и един от най-великите ковачи в историята на Средната земя. Сред творенията му се нареждат Ангрист (ножът, който отрязал силмарил от Желязната корона), Нарсил (мечът на Елендил, по-късно изкован наново за Арагорн, носещ името Андурил) и Драконовия шлем на Дор-ломин.