Тилион

По начало това бил един от ловците на Ороме, прочул се със сребърния си лък. След помръкването на Валинор Тилион бил избран от валарите за кормчия на луната. Сега той направлява последния цвят на Телперион по небето, прекарвайки го понякога по несигурни пътища.