Торех Унгол

В началото на прохода Кирит Унгол в планините Ефел Дуат на западната граница на Мордор се намирал лабиринт от обсипани с паяжини тунели. Това бил Торех Унгол, бърлогата на огромния паяк Корубана. И Торех Унгол, и Кирит Унгол, съдържат елфическата дума унгол, която означава „паяк”.